Кошторис ЗЗСО на 2023 рік

Витрати на заклад в 2022 році

Витрати на заклад за І півріччя 2022 року

Витрати на школу за І півріччя 2018 року

Загальний фонд витрат:

Заробітна плата - 2731547,00 грн.

Відрахування на з/п - 605222,00 грн.

Предмети, матеріали, інвентар, обладнання - 8778,00 грн.

з них:

- м'ячі - 8778,00 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 0,00 грн.

Продукти харчування - 129394,79 грн.

Оплата послуг (окрім комунальних) - 9677,65 грн.

Видатки на відрядження - 0,00 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 245212,25 грн.

Інші витрати - 348,41 грн.

Всього по загальному фонду - 3730180,10 грн.

Спеціальний фонд витрат:

Капітальний ремонт інших об'єктів - 0,00 грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 7060,00 грн.

з них:

- БФП  А4 Xerox - 7060,00 грн.

Всього по спеціальному фонду - 7060,00 грн.

Всього витрат - 3737240,10 грн.